Szanowni Państwo,
Loginy do internetowego systemu S_net można odebrać w Dziale Księgowości

Zarząd SBM „Klub Dwustu” informuje że dnia 12 czerwca 2019 r. o godz.18.00
w świetlicy zadania IV-go, I-sza klatka - piwnica, przy ul. Ekologicznej 16, w Warszawie
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.


Porządek obrad oraz wszystkie materiały będące przedmiotem obrad umieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni
w zakładce „Sprawozdania i Protokoły” i można się z nimi zapoznać po zalogowaniu do systemu S_net w „Pisma”.

Prawo do zapoznania się z tymi dokumentami przysługuje członkom Spółdzielni.

Materiały są także wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Szanowni Państwo, Członkowie naszej Spółdzielni,

informujemy, że w dniu 9.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 powyższej Ustawy „Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie,
jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie….”

Spółdzielnia może nie posiadać informacji o zawartych związkach małżeńskich i o umowach majątkowych
pomiędzy małżonkami np. rozszerzających majątek małżonka o udział w spółdzielczym własnościowym prawie
do nieruchomości, które są w zasobach naszej Spółdzielni.

Prosimy zatem o poinformowanie Spółdzielni o takich sytuacjach, celem umieszczenia małżonka
na liście Członków Spółdzielni.