Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową
„Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na

……………………………………………………………………….
aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

podpis
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej (zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane, Art. 62.1 pkt. 2)
budynku przy ul. Łuckiej 2/4/6 w Warszawie.

W budynku znajduje się:
- 90 lokali mieszkalnych z instalacją trójfazową, o łącznej powierzchni 9256m2
- 7 lokali usługowych z instalacją trójfazową, o łącznej powierzchni 2812m2 (część lokali podzielona na mniejsze przez Właścicieli)
- jeden poziom garażu podziemnego na 129 miejsc postojowych – 2280m2
- pięć klatek schodowych, obiekt zabytkowy, pomieszczenia kotłowni, hydroforni, wymiennikowni, przepompowni, wentylatorni,
poddasza technicznego i inne pomieszczenia techniczne

Oferty prosimy składać do dnia 13-12-2019r. w biurze Spółdzielni (02-798 Warszawa, ul.Ekologiczna 22) lub drogą elektroniczną: biuro@klubdwustu.pl

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest załączenie podpisanego oświadczenia następującej treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678
w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku Łucka 2/4/6,
aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula jest dostępna na stronie www.klubdwustu.pl w zakładce Rodo.