Informacja dotycząca bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.


Szanowni Państwo,
Loginy do internetowego systemu S_net można odebrać w Dziale Księgowości


Szanowni Państwo,
osoby posiadające tytuły prawne do nieruchomości w zasobach naszej Spółdzielni, informujemy, że celem zmiany danych osobowych
(adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail) należy wypełnić i dostarczyć w oryginale druk,
który dostępny jest w zakładce RODO.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci korespondowania ze Spółdzielnią drogą mailową należy
również wyrazić zgodę na piśmie w formie w/w druku.

 

 

Szanowni Państwo, Członkowie naszej Spółdzielni,

informujemy, że w dniu 9.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 powyższej Ustawy „Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie,
jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie….”

Spółdzielnia może nie posiadać informacji o zawartych związkach małżeńskich i o umowach majątkowych
pomiędzy małżonkami np. rozszerzających majątek małżonka o udział w spółdzielczym własnościowym prawie
do nieruchomości, które są w zasobach naszej Spółdzielni.

Prosimy zatem o poinformowanie Spółdzielni o takich sytuacjach, celem umieszczenia małżonka
na liście Członków Spółdzielni.