Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową
„Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na

……………………………………………………………………….
aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

podpis

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na prace remontowe na balkonach i tarasach budynku przy Al. KEN 22 / Wańkowicza 5 w Warszawie.

I. Remonty generalne balkonów i tarasów (15 szt.)– łączna powierzchnia ok. 134,00m2.
Zakres prac:
1. Skucie płytek
2. Skucie warstw: szlichta, geowłóknina, izolacja (papa)
3. Demontaż obróbki blacharskiej
4. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej
5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej
6. Wykonanie szlichty
7. Wykonanie drugiej obróbki blacharskiej (maskującej czoło balkonowe)
8. Wykonanie izolacji powłokowej
9. Ułożenie nowych płytek i fugowanie
10. Wyczyszczenie balustrad balkonowych wraz z wypełnieniem szklanym

II. Prace remontowe czółek tarasowych na długości ok. 16,0 mb
Zakres prac:
1. Skucie odspojonych elementów wypełnienia czoła tarasu
2. Oczyszczenie i zagruntowanie
3. Wypełnienie ubytków czoła tarasów z obrobieniem i pomalowaniem w kolorze elewacji
Wszystkie prace do wykonania z rusztowania.

Oferta powinna zawierać wycenę prac, okres gwarancji i czas wykonywania robót.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni, tel. 22 648 89 45 do 47 wew. 19 lub 20.
Oferty należy składać do dnia 23-03-2020r., bezpośrednio w biurze (ul. Ekologiczna 22,02-798 Warszawa) lub pod adresem biuro@klubdwustu.pl

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest załączenie podpisanego oświadczenia następującej treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu”
z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678
w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie prac remontowych na balkonach budynku KEN 22/Wańkowicza 5, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula jest dostępna na stronie www.klubdwustu.pl w zakładce Rodo.