Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową
„Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na

……………………………………………………………………….
aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

podpis

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na wykonanie prac remontowych na balkonach budynków, zgodnie z zestawieniem:
- ul. Rybałtów 20, rusztowanie do 6 kondygnacji, remont generalny balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika, usunięcie skutków przecieku
na suficie balkonu o powierzchni 6,4m2
- ul. Rybałtów 20, rusztowanie do 8 kondygnacji, przetarcie, naciągnięcie i malowanie sufitu balkonowego o powierzchni 6,4m2
- ul. Rybałtów 20, rusztowanie do 4 kondygnacji, przetarcie, naciągnięcie i malowanie sufitu balkonowego o powierzchni 6,4m2
- ul. Wąwozowa 35, rusztowanie do 4 kondygnacji, remont generalny balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika, usunięcie skutków przecieku
na suficie balkonu o powierzchni 6,4m2
- ul. Wąwozowa 35, rusztowanie do 6 kondygnacji, remont generalny balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika
- ul. Wąwozowa 35, rusztowanie do 6 kondygnacji, remont generalny balkonu o powierzchni 6,9m2 + 1,1m2 cokolika
- ul. Wąwozowa 35, rusztowanie do 3 kondygnacji, naprawa czoła balkonowego – 4,3mb
- ul. Wąwozowa 33, rusztowanie do 6 kondygnacji, wymiana 4 szt. szyb zbrojonych balustrady, wymiana kątowników mocujących szyby, malowanie balustrady – 4,5mb
- ul. Wąwozowa 33, rusztowanie do 4 kondygnacji, remont generalny balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika
- ul. Ekologiczna 22, rusztowanie do 5 kondygnacji, naprawa elewacji na ścianie balkonu - 4,0m2, przetarcie i malowanie sufitu – 6,4m2
- ul. Ekologiczna 22, rusztowanie do 4 kondygnacji, wymiana obróbki blacharskiej 5,60 mb (prawdopodobnie konieczność wymiany płytek
na całej powierzchni), powierzchnia balkonu 5,9m2
- ul. Ekologiczna 24, rusztowanie do 3 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,8m2 + 1,1m2 cokolika, usunięcie skutków
przecieku na jednym balkonie o pow. 6,8m2
- ul. Ekologiczna 24, rusztowanie do 4 kondygnacji, oczyszczenie (odrdzewienie), malowanie balustrady – ok. 4,5mb, wymiana 1 szt. szyby zbrojonej
- ul. Ekologiczna 20, rusztowanie do 5 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,0m2 + 1,0m2 cokolika, usunięcie skutków
przecieku na suficie jednego balkonu o powierzchni 6,0m2
- ul. Ekologiczna 20, rusztowanie do 2 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,0m2 + 1,0m2 cokolika, usunięcie skutków
przecieku na suficie jednego balkonu o powierzchni 6,0m2
- ul. Ekologiczna 20, rusztowanie do 5 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 4,1 m2 + 0,8m2 cokolika, usunięcie skutków
przecieku na suficie jednego balkonu o powierzchni 4,1m2
- ul. Ekologiczna 20, rusztowanie do 2 kondygnacji, wymiana 4 szt. szyb zbrojonych
- ul. Wąwozowa 31, rusztowanie do 8 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika, usunięcie skutków
przecieku na suficie jednego balkonu o powierzchni 6,4m2
- ul. Wąwozowa 31, rusztowanie do 3 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika
- ul. Wąwozowa 31, rusztowanie do 5 kondygnacji, remont generalny dwóch balkonów o powierzchni 7,2m2 + 1,1m2 cokolika każdy, usunięcie skutków
przecieku na suficie jednego balkonu o powierzchni 7,2m2
- ul. Wąwozowa 31, rusztowanie do 5 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,4m2 + 1,0m2 cokolika
- ul. Wąwozowa 31, rusztowanie do 5 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 7,2m2 + 1,1m2 cokolika
- ul. Wąwozowa 31, rusztowanie do 7 kondygnacji, naprawa elewacji ok. 2m2, poprawienie kotwienia balustrady, doklejenie pojedynczych płytek
- ul. Pod Strzechą 5, rusztowanie do 2 kondygnacji, remont generalny jednego balkonu o powierzchni 6,8m2 + 1,1m2 cokolika
- ul. Pod Strzechą 5, rusztowanie do 3 kondygnacji, naprawa sufitu balkonowego o powierzchni 6,8m2 – zerwanie tynku, nałożenie nowego tynku i malowanie
- Al. KEN 11, rusztowanie do 7 kondygnacji, remont generalny balkonu o powierzchni 2,3 m2 + 1,0m2 cokolika – technologia do ustalenia
(większy zakres prac w stosunku do pozostałych balkonów)

Zakres prac (remont generalny)
1. Skucie gresu, wylewki, izolacji, demontaż obróbki blacharskiej
2. Ułożenie izolacji z wywinięciem na ścianę min. 15 cm (pod ociepleniem) i wykonanie nowej obróbki blacharskiej
3. Wykonanie wylewki betonowej
4. Ułożenie izolacji powłokowej
5. Uzupełnienie ocieplenia i odtworzenie elewacji przy posadzce
6. Ułożenie gresu i fugowanie
7. Oczyszczenie i malowanie balustrady balkonowej (łącznie z demontażem szyb i ich ponownym montażem jeśli występują)

Zakres prac (usunięcie skutków przecieku)
- przetarcie sufitu i uzupełnienie tynku
- malowanie sufitu (i elewacji jeśli konieczne)
Oferta powinna zawierać wycenę prac, przewidywany czas realizacji i okres gwarancji.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 23-03-2020r. na adres: biuro@klubdwustu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Dział Techniczny
SBM „Klub Dwustu”
ul. Ekologiczna 22
02-798 Warszawa
22 648 89 45 do 47 wew. 19 lub 20

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest załączenie podpisanego oświadczenia następującej treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu”
z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678
w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie prac remontowych na balkonach, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula jest dostępna na stronie www.klubdwustu.pl w zakładce Rodo.Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na prace remontowe na balkonach i tarasach budynku przy Al. KEN 22 / Wańkowicza 5 w Warszawie.

I. Remonty generalne balkonów i tarasów (15 szt.)– łączna powierzchnia ok. 134,00m2.
Zakres prac:
1. Skucie płytek
2. Skucie warstw: szlichta, geowłóknina, izolacja (papa)
3. Demontaż obróbki blacharskiej
4. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej
5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej
6. Wykonanie szlichty
7. Wykonanie drugiej obróbki blacharskiej (maskującej czoło balkonowe)
8. Wykonanie izolacji powłokowej
9. Ułożenie nowych płytek i fugowanie
10. Wyczyszczenie balustrad balkonowych wraz z wypełnieniem szklanym

II. Prace remontowe czółek tarasowych na długości ok. 16,0 mb
Zakres prac:
1. Skucie odspojonych elementów wypełnienia czoła tarasu
2. Oczyszczenie i zagruntowanie
3. Wypełnienie ubytków czoła tarasów z obrobieniem i pomalowaniem w kolorze elewacji
Wszystkie prace do wykonania z rusztowania.

Oferta powinna zawierać wycenę prac, okres gwarancji i czas wykonywania robót.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni, tel. 22 648 89 45 do 47 wew. 19 lub 20.
Oferty należy składać do dnia 23-03-2020r., bezpośrednio w biurze (ul. Ekologiczna 22,02-798 Warszawa) lub pod adresem biuro@klubdwustu.pl

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest załączenie podpisanego oświadczenia następującej treści:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu”
z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678
w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie prac remontowych na balkonach budynku KEN 22/Wańkowicza 5, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula jest dostępna na stronie www.klubdwustu.pl w zakładce Rodo.