RODO
1. Klauzula Ogólna.
2. Klauzula Monitoring.
3. Klauzula Rekrutacja Pacowników.
4. Klauzula Umowy.
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w poczcie elektronicznej.
6. Klauzula informacyjna w przypadku otrzymania danych od osób innych niż dane dotyczą.
7. Druk do pobrania.