Spó³dzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "KLUB DWUSTU"
02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 22 tel. (022) 6488945 do 47
nasz e-mail biuro@klubdwustu.pl