STATUT
Statut


REGULAMINY
1. Regulamin Organizacyjny.
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „KLUB DWUSTU”
3. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „KLUB DWUSTU”
4. Regulamin Zarządu
5. Regulamin Zebrań Grup Członków Nieruchomości Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "KLUB DWUSTU"
6. Regulamin działania Rad Nieruchomości SBM "KLUB DWUSTU"
7. Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej "KLUB DWUSTU"
8. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lokalami usługowymi i garażami oraz ustalania opłat za ich użytkowanie.
9. Regulamin używania lokali i porządku domowego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "KLUB DWUSTU"
10. Regulamin korzystania z podwórek i terenów zielonych w SBM „KLUB DWUSTU”
11. Regulamin korzystania z garażu podziemnego.
12. Regulamin wynagradzania Rady Nadzorczej.
13. Regulamin funduszu wkładów budowlanych.
14. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego.
15. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu zasobowego.
16. Regulamin wykonywania prac remontowych w budynkach mieszkalnych SBM "KLUB DWUSTU".
17. Regulamin wynagradzania.
18. Regulamin korzystania z ZFŚS.